Skip to main content

Uyku Apnesinin Ortak Belirtileri

Uyku apnesi çoğu insanı etkileyen bir durumdur. Çoğu kişi bu durumu yüksek sesle horlama ile ilişkilendirse de, tedavi edilmezse uyku apnesi ciddi sorunlara neden olabilir.

Teknik olarak uyku apnesi uyku esnasında nefes darlığı olarak tanımlanır.  Uyku apnesi hava akışı durmasına ve kandaki oksijen doygunluğunun normalin altına düşmesine neden olur. Bu, uyuyanların uykularında hırıltı sesi veya boğulma sesi çıkarmasına neden olur . Uyku apnesi sadece zihinsel sağlık ve verimliliği etkilemez, aynı zamanda daha önemli sağlık problemlerine neden olabilir.

Teknik tanı ya da uyku çalışması olmaksızın rastgele gözlemlenebilen birkaç uyku apnesi bulgusu vardır. Bunlar bulgudur ve tıbbi müdahale için artık bir işaret olabilir. Ortak bulgular şunları içerir;

Ağır ve yüksek sesle horlama

Horlama sırasında tıkanıklık ve nefes durması

Kronik yorgunluk

Uyandığında  yorgun hissetmek

Gün boyunca azalan sabah baş ağrısı

Klinik depresyon veya anksiyete

Gece mesane kontrolünün kaybedilmesi

Erkeklerde iktidarsızlık

Uyku apnesinin neden olduğu oksijen seviyesindeki düşüş  başka hastalıklarada neden olabilir. Bunlar şunlardır;

Yüksek kan basıncı

Kardiyak aritmi

Konjestif kalp yetmezliği

Yukarıdaki belirtilerin bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız sonuçlara varmak önemlidir. Bu semptomlar uyku apnesine bağlı olabilir veya olmayabilir. Diğer faktörler yüksek sesle horlamaya, yorgunluğa ve uyku apnesine benzer diğer semptomlara neden olabilir. Belirtiler üç ay veya daha fazla sürüyorsa, bir hekime danışmanız gerekebilir.