Skip to main content

Ses Teli Nodülü

Ses Teli Nodülü

Ses kısıklığının en önemli nedenlerinden biri de ses teli nodülüdür. Ses teli nodülü ses telinin iç kısmında yüzeyel olarak büyüyen iyi huylu ses travmasına bağlı beliren bir problemdir. Ses tellerinin yanlış ve kötü kullanımı sonu oluşur. Şarkıcılarda, öğretmenlerde, avukatlarda ve kalabalığa hitap etmek zorunda kalan tüm meslek sahiplerinde sık karşılaşılan bir durumdur.

SES TELİ NODÜLÜ BELİRTİLERİ

Ses teli nodülünün en sık karşılaşılan belirtileri;

  • Ses kısıklığı,
  • Seste değişim,
  • Sesin kalın ve kaba çıkması,
  • Çatallı sestir.

Bunların dışında boyun çevresinde ağrı, yutkunma zorluğu ve konuşma güçlüğü de görülebilir.

Ses telleri vücudumuzun en çok travmaya maruz kalan bölgesidir. Ses tellerinde sürekli meydana gelen basınçlı darbeler nodül oluşumuna sebep olur. Ayağınızın arkasına baskı yapan bir ayakkabıyı sürekli giydiğinizi düşünün. Baskı yapa yapa ayağınızın arkası aşınır ve nasır meydana gelir. Ses teli nodülünün oluşumu da aynen bu şekildedir.

SES TELİ NODÜLÜ TEDAVİSİ

Eğer sesinizi profesyonel olarak kullanan biri (örneğin ses sanatçısı) değilseniz 2 haftadan uzun süren ses kısıklıklarında mutlaka bir KBB uzmanına başvurun. Ses sanatçısı iseniz bu kadar süre beklemeye tahammülünüz olmayabilir. En ideal iki yöntem ses terapisi ve nodül ameliyatıdır.

SES TERAPİSİ

Sesin kötü veya yanlış kullanılmasıyla ilişkili olan nodülü tedavi etmenin ideal yolu, sesin bu şekilde kullanımına devam edilmemesidir. Sesi doğru kullanacak biçimde alışkanlıklar edinilmesi ve ses tellerine aşırı basınç uygulanmasını engelleyecek doğru vokal tekniğin kullanımı nodüllerin küçülmesini hatta yok olmasını sağlayacak ve tekrar oluşma riskini ortadan kaldıracaktır. Sesin doğru kullanılmasını öğreten ana yöntem ses terapisidir.

SES TELİ NODÜLÜ AMELİYATI

Bazı nodüller ses terapisi gibi tedavi yöntemlerine cevap vermeyebilir. Uygun ses tekniğinin sağlanması, ses hijyeni kurallarına uyulması ve ses terapisine rağmen düzelmeyen nodüller fonomikrocerrahi dediğimiz genel anestezi altında ve mikroskop yardımıyla yaptığımız cerrahi operasyon sayesinde kolayca tedavi edilebilir.