Skip to main content

Kulak Çınlaması

Kulak Çınlaması

Kulak çınlaması ortamda ses olmadığı halde kişinin ses duyması durumudur. 65 yaş üzerindeki her 5 kişiden 1’inde kulak çınlaması hastalığı görülür. Bazen geçici bazen de kalıcı olabilir. Özellikle kulağın iç kulak bölümünü etkileyen çeşitli hastalık ve durumlarda ortaya çıkabilir.

Kulak çınlaması bazen dışarıdan duyulabilir. Bu durumda kulak çınlaması dışarıdan başka insanlar tarafından da duyulabilir hale gelir. Bunun dışında kişinin sadece kendi duyduğu kulak çınlaması da mevcuttur. Boyun ve kulağa yakın bölgelerdeki damarsal hastalıklarda da damardan geçen kan akışının duyulduğu bir çınlama çeşidi de mevcuttur.

Kulak çınlaması olan hastalarda çınlama şikayeti çok farklı sesler olarak ifade edilmektedir. Hastalar; vızıldama, uğuldama, üfleme ve vınlama gibi sesler duyduklarını söylerler. Bunların hepsi aslında kulak çınlamasıdır.

KULAK ÇINLAMASI NEDENLERİ

İç kulağı etkileyebilen çok farklı durumlarda kulak çınlaması ortaya çıkabilir. Bazen birden fazla neden kulak çınlamasına sebebiyet verebilir. Sanayileşmiş ve gürültülü yerlerde yaşayan toplumlarda genellikle kulak çınlaması daha sık görülür. Kulak çınlaması en sık olarak yaşlı insanlarda görülür. Gürültüye maruz kalan insanlarda, çeşitli vitamin eksiliğine maruz kalan insanlarda, kolesterol yüksekliğinde veya tiroid hormonuyla ilgili sorun yaşayan insanlarda kulak çınlaması görülebilir. Tansiyon problemlerinde veya kullanılan ilaçların yan etkisi olarak kulak çınlaması ortaya çıkabilir. İç kulağa yakın bölgelerde kitle olduğunda kulak çınlaması yaşanabilir. Yüksek gürültüye maruz kalan insanlarda geçici veya kalıcı bir kulak çınlaması ortaya çıkabilir.

KULAK ÇINLAMASI TEDAVİSİ

Kulak çınlaması olan hastalar için altta yatan neden göre tedavi planlanır. Kulak çınlaması nedene bağlı olarak çok çabuk tedavi edilebilir. Metabolik nedenler ve tansiyon problemleri gibi birkaç neden kulak çınlaması kapsamında tedavi edilebilir.

65 yaş üstü kişilerde iç kulakta yüksek frekansta sinir ölümü gerçekleştiğinde kulak çınlaması ortaya çıkabilir. Bu tür hastalarda maalesef mevcut çınlama tamamen ortadan kaldırılamayabilir. Bunun sebebi sinir ölümünün kalıcı bir kayıp olmasıdır.

Kişilerde kulak çınlaması eğer ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıktıysa ilaç kesildiği zaman kulak çınlaması ortadan kalkabilir. Kişilerde eğer iç kulak bölgesine yakın tümörler veya damar anomalileri mevcutsa kulak çınlaması görülebilir. Böyle durumlarda cerrahi tedaviler uygulanabilir.