Skip to main content

Çocuklarda Kulak Enfeksiyonları Hakkındaki Efsaneler

Kulak enfeksiyonlarına genellikle  orta kulakda biriken sıvı neden olur. Bu, küçük çocuklarda sık görülen bir sorundur. Sıvı birikimi kötü östaki tüp işlevinden kaynaklanmaktadır. Östaki tüpü burun arkasından orta kulağa kadar uzanır. Orta kulaktaki sıvı, çocukların duymasını zorlaştırır ve bu da konuşmanın ve dil gelişiminin bozulmasına neden olabilir. Buna ek olarak, sıvı boşalmadığından tekrar tekrar enfekte olur.

Çocuklarda kulak enfeksiyonları ile ilgili bazı yaygın efsanelerse şunlardır;

Her Kulak Ağrısı Kulak Enfeksiyonudur

Pek çok şey kulak ağrısına neden olabilir. Örneğin baş ağrısı, boğaz ağrısı,diş hastalıklarındaki ağrılar kulağa vurabilir.

Antibiyotikler Tüm Kulak Problemlerini Çözerler

Antibiyotikler bakteri öldürür, bu doğrudur. Ancak, sıvı boşalmazsa  enfeksiyona neden olan bakteriler tekrar üreyecektir. Antibiyotikler mevcut enfeksiyonu tedavi ederler, ancak altta yatan sorunu tamir etmezler.

Kulak Tüpleri Kulak Enfeksiyonlarına Yardım Edemezler

Çoğu durumda, kulak tüpleri , bir çocuğun kulağının, olması gerektiği şekilde çalışmasına yardımcı olan şeydir. Kulak tüpleri, altta yatan sorunun giderilmesinde genellikle etkilidir.

Antibiyotikler Herkes İçin Gerekli Değil

Antibiyotikler öncesi dönemde, kulak enfeksiyonları menenjit oluşturabileceği için tehlikeli idi. Bugün antibiyotiklerle, bu nadirdir. Antibiyotikler mevcut enfeksiyonu iyileştirir, bu nedenle bunların kulak enfeksiyonlarını tedavi etmek ve diğer komplikasyonları önlemek için kullanılması önerilir.

Artık Kimse Kulak Tüpleri Kullanmıyor

Kulak tüpleri küçük çocuklar için çok iyi çalıştığı için hala yaygın olarak kullanılırlar.

Kulak Tüpleri Sadece Enfeksiyonları Çözümler

Tüpler Östaki tüpünü destekler, böylece kulak düzgün şekilde çalışabilir. Tüpler, kulaklarında kalıcı sıvı bulunan çocukların daha iyi duymalarını sağlar. Çocuklar duyamıyorsa konuşma ve dil gelişimi ile ilgili zorluklarla karşılaşabilirler.